VERVOLG

Begin 2005 werd ik via KOW Architecten benaderd met het verzoek de renovatie en verbouwing van de Olympiazijde (ook wel spoorzijde genoemd) van het Stadion Feyenoord te leiden. Bij de grote verbouwing van het stadion in de jaren 90 (extra ring en overkapping van de tribunes) was de Olympiazijde buiten beschouwing gelaten i.v.m. het gelimiteerde budget. Met de gemeente en brandweer was toen afgesproken dat deze verbouwing binnen 10 jaar uitgevoerd moest worden, de tijd drong. Voorwaarde was dat de verbouwing eind 2004 gereed moest zijn.

 

BAM en Siemens waren op de hoogte van deze afspraak en hadden al een plan ingediend. Omdat de kosten hiervan ver boven het beschikbare budget lagen, werd KOW Architecten gevraagd de plannen te beoordelen en passend te maken. Dit alles onder supervisie en in samenwerking met architectenbureau Broek Bakema architecten (opvolger van architectenbureau Brinkman & Van der Vlucht, de oorspronkelijke architect van De Kuip) en verschillende adviseurs (o.a. TAC brandveiligheid, W. Souer installatie advies).Na analyse van de voorstellen van BAM en Siemens hebben we met de stadiondirectie en een team van KOW Architecten de plannen tijdens een rondgang door het stadion letterlijk in beeld gebracht en becommentarieerd. Vervolgens is het plan gedetailleerd bijgesteld in beeld en tekst. In bouwteamoverleg met de aannemers zijn deze gevraagd de bijstellingen te verwerken en de begrotingen aan te passen. Vervolgens zijn de begrotingen gecontroleerd en uit onderhandeld.

Dit alles onder grote tijdsdruk: binnen een maand lag er een principe akkoord en konden de plannen uitgewerkt worden tot een definitief ontwerp met een strakke planning. Hierop is opdracht verstrekt en werd de bouwvoorbereiding zeer voortvarend ter hand genomen.

Intussen deden we een bijzondere ontdekking, 6 muurschilderingen van Dolf Henkes die achter schrootjeswanden en plafonds waren weggemoffeld. Daarop is contact gezocht met het Institutt Collectie Nederland (onderdeel van het Ministerie van OCenW) en is er bij diverse fondsen subsidie aangevraagd voor de restauratie van deze kunstwerken.

Ook voor het grote glaskunstwerk van Cor Kraats boven de entree Olympiazijde moest nog een oplossing gevonden worden. De op een enkele glaslaag geplakte gekleurde glasvormen zijn uiteindelijk tussen dubbele glaslagen aangebracht.

De nieuwe invulling (afwerking en meubilair) en de zonweringen (geen sinecure op deze gevels) waren onderdeel van de opdracht . Deze onderdelen zijn separaat opgedragen.

De verbouwing is gestart in juni en opgeleverd begin december 2004. Op 19 januari 2005 is de Van Zandvlietzaal op feestelijke wijze gevierd. Aan de restauratie van de kunstwerken van Dolf Henkes heeft het NOS journaal nog uitgebreid aandacht besteed (link: http://www.rescura.nl/video/journaal.mov).

Deel deze pagina op:
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail